Pi serie


Pi #1 - Light suspension - Materials: brass, porcelain, mirror.

Pi #1 - Lights on

Pi #2 - Light suspension - Materials: brass, porcelain.

Pi - Light object - Materials: brass & porcelain.

Copyright © HIGHDOTS